Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

to wyzwanie przed którym stoi w dalszym ciągu większość placówek medycznych. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz szereg zmian - również organizacyjnych - mimo przesunięcia ostatecznego terminu wdrożenia EDM, warto wcześniej przygotować się do tego wcześniej. Zapraszamy do kontaktu.

Co warto wiedzieć o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ?

Przepisy regulujące kwestie dotyczące stosowania dokumentacji elektronicznej obowiązują już od pewnego czasu, tak więc standardy, które powinna spełniać EDM są ściśle określone. Proces wdrażania przedsięwzięcia, jakim jest Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1 to jedno, a elektroniczna dokumentacja wewnętrzna wspomagająca codzienną pracę przychodni lub gabinetu stomatologicznego - drugie. Dobrze skonstruowany program musi skutecznie rozdzielać poszczególne rodzaje dokumentacji, a tym samy zapewnić gromadzonym wewnętrznym informacjom dużą „odporność" na zmiany dotyczące formatów przekazywania dokumentacji na zewnątrz. Podobnie jak przy wprowadzaniu otwartego formatu rozliczeń z NFZ, będą prawdopodobnie przypadki, kiedy nie każdy producent sprosta temu zadaniu i nie każdy dostarczy pełnowartościowy produkt. Moim zdaniem skala zjawiska nie będzie jednak zbyt duża. Wynika to z faktu, że rynek oprogramowania medycznego jest dosyć uporządkowany i każdy poważny producent ma świadomość, iż zgodność z tak istotnym systemem jest warunkiem koniecznym, aby oprogramowanie zaistniało na rynku. Po prostu się sprzedawało. Osobnym zagadnieniem jest metoda uzyskania takiej kompatybilności i to czy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie lekarz dentysta poniesie konsekwencje dostosowywania wcześniej zakupionego programu. Bardzo wiele zależy od przyjętej przez producenta metody obsługi dokumentacji elektronicznej. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że przepisy określają efekt jaki należy osiągnąć, natomiast droga do osiągnięcia tego efektu jest już indywidualnym wyborem twórcy programu. Stosowanie zbyt daleko idących uproszczeń w mechanizmach obsługi dokumentacji może skutkować konsekwencjami w postaci znacznych utrudnień przy zapewnieniu kompatybilności z platformą P1. 
Zasadniczym elementem jest samo wdrożenie EDM w gabinecie. Dobrze skonstruowany program pozwoli nie tylko na proste dostosowanie do wymogów P1, ale także do przyszłych zmian jakie mogą zachodzić w formatach wymiany informacji. Dobry przykład stanowi funkcja rozliczania z NFZ. Formaty i wymagania dotyczące raportów dla NFZ zmieniają się dosyć często co jednak nie wpływa na skuteczność działania programów oferowanych przez takich dostawców jak Asseco. Rozwiązania pozbawione podstawowych zabezpieczeń w ogóle należy pominąć przy wyborze programu do EDM. Natomiast tam gdzie już takie zabezpieczenia są, pojawia się również kwestia niemniej istotna - wygoda i prostota użycia tych zabezpieczeń. Zabezpieczenia muszą spełniać określone wymogi i muszą być skuteczne - to nie podlega dyskusji. Sztuką natomiast jest takie skonstruowanie systemu obsługi dokumentacji, aby istnienie koniecznych zabezpieczeń, nie wymagało od lekarza dodatkowych działań. Nam udało się połączyć skuteczne zabezpieczenie danych z możliwie największa wygodą użytkowania. Przy wdrażaniu zabezpieczeń również nie stosowaliśmy żadnych kompromisów. W oprogramowaniu takim jak nasze każdy zapis w dokumentacji jest znakowany czasem, podpisywany i odpowiednio zabezpieczany. O poziomie bezpieczeństwa stosowanego podpisu można również zadecydować samodzielnie. Program pozwala na stosowanie podpisu i znacznika kwalifikowanego, niekwalifikowanego, lub wewnętrznego systemu zabezpieczeń. Decydując się na wybór oprogramowania niestety ponosimy ryzyko, że określony program będzie działał wadliwie. Podobna sytuacja występowała w przypadku programów służących rozliczaniu z NFZ. Do dzisiaj jedyną deklaracją zgodności programu z wymaganiami Funduszu jest oświadczenie producenta. Na pewno jednym ze wskaźników, pozwalającym określić na ile skutecznie program funkcjonuje, jest liczba użytkowników na co dzień pracujących w oparciu o określony program. Warto zwrócić też uwagę na potencjał i doświadczenie producenta. To ma istotny wpływ na zdolność do szybkiej reakcji na zmiany i pojawiające się wymagania. Należy zwrócić uwagę, że EDM to jedna z wielu funkcji programu do obsługi przychodni, gabinetu czy szpitala. Recepty, czy zalecenie to elementy dokumentacji i raczej trudno je traktować niezależnie. Profesjonalne systemu to nie są nakładki, a kompletne oprogramowanie wspierające obsługę gabinetu, przychodni lub szpitala, w tym prowadzenie EDM. Z dokumentacji elektronicznej nie można nic usunąć i musi być dostępna pełna historia zmian. To jest kolejny element systemu obsługi dokumentacji, który może mieć krytyczny wpływ na komfort pracy. Rozwiązaniu tego aspektu poświęciliśmy szczególnie dużo uwagi. W efekcie, rejestr zmian w naszej aplikacji jest tworzony automatycznie, a lekarz w codziennej pracy ogląda dokumenty zawierające jedynie aktualne informacje. Oczywiście w każdej chwili może bardzo szybko przejrzeć, co, kiedy i kto zmienił w dokumentacji pacjenta. Taka metoda obsługi rejestru praktycznie niweluje ryzyko pomylenia danych aktualnych z zapisami jakie zostały zmienione lub usunięte z dokumentacji. Po raz kolejny zwracam uwagę, że EDM to nie jest jakaś nakładka na program. To spójne i kompletne rozwiązanie, które musi uwzględniać wymogi dotyczące dokumentacji elektronicznej na każdym etapie obsługi dokumentu. Założyliśmy, że lekarze którzy już prowadzą dokumentację przy użyciu naszych programów dla gabinetów oraz przychodni, nie powinni zauważyć istotnej różnicy przy przejściu na EDM i cel ten udało się osiągnąć. 
Fragmenty rozmowy z Wojciechem Kulbińskim z Asseco Poland dla portalu infodent24.pl