Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie

IT w medycynie

Informatyka to ciągłe zmiany - będziemy wspierać Państwa w procesie tych zmian .

Kontraktowanie świadczeń 2018

Zajmujemy się również wsparciem w przygotowaniu ofert do ogłoszonych przez NFZ postępowań na usługi medyczne oraz Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze i Przedmioty Ortopedyczne ZPO dla Świadczeniodawców z okolic Radomska, Bełchatowa, Przedborza i Częstochowy, Działamy również na terenie powiatów radomszczańskiego, bełchatowskiego i piotrkowskiego. W ramach usługi w stałym kontakcie ze świadczeniodawcą oferujemy: 

 • analizę danego zakresu w odniesieniu do rozporządzeń, ogólnych i szczegółowych wymagań realizacji świadczeń,
 • na podstawie powyższego - wprowadzanie lub aktualizację danych w Systemie Obsługi Potencjału i przygotowanie dokumentów,
 • wydruk oferty oraz przygotowanie wersji elektronicznej,

Służymy technicznym i merytorycznym wsparciem w przygotowaniu oferty na nowy zakres, jeśli chcecie Państwo rozszerzyć swoją obecną działalność lub przeprowadzimy proces technicznego przygotowania dokumentów w konkursie ofert w ramach aneksowania obecnie realizowanych przez Państwa umów z NFZ.


Analizujemy aktualne wymagania prawne stawiane przyszłym i obecnym Świadczeniodawcom i weryfikujemy czy przygotowywana oferta spełnia wymagania formalne konkursu. Szczególnie dbamy o szybki przepływ i jakość informacji oraz staramy się płynnie i sukcesywnie „przeprowadzić” naszych Klientów przez trudny etap procesowania oferty. 


W procesie przygotowania oferty:

 • zajmiemy się aktualizacją i właściwym uzupełnieniem Państwa Portalu Potencjału,
 • obsłużymy aplikację do Konkursu Ofert
 • właściwie sporządzimy wersję elektroniczną i papierową oferty,
 • wydrukujemy wszystkie konieczne załączniki i instrukcje,
 • przygotujemy kopię oferty na płycie CD,
 • istnieje również możliwość zawiezienia Państwa oferty do siedziby NFZ.

 Wspieramy świadczeniodawców w przygotowaniu ofert w poniższych rodzajach świadczeń:

 • 0401 Podstawowa opieka zdrowotna,
 • 0402 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • 0405 Rehabilitacja lecznicza,
 • 0407 Leczenie stomatologiczne,
 • 0412 Zaopatrzenie w wyroby medyczne.